Foto: Peter Kallin

Restaurering av Styrnäs kyrka klar

Foto: Peter Kallin

Styrnäs kyrka har restaurerats i två etapper under en tvåårsperiod, 2018-2019.

Etapp 1 - Kyrktornet
Genomfördes under våren/sommaren 2018, med slutbesiktning 28 september 2018.

Etapp 2 - Långhuset
Genomfördes under perioden januari-september 2019.

Styrnäs kyrka (för verksamhet) och kyrkogård hölls tillgängliga under hela restaureringstiden.

Foto: Peter Kallin

Anlitad entreprenör:
Björcks Entreprenadkonsult AB (BEKAB).

Total omsättning för restaureringen ~ 10 Mkr.

Detta har åtgärdats inom ramarna för projektet

• Puts på fasad och sockel, repareras och ommålas.
• Fönster, lagas och målas.
• Solbänkar*, rengöras och målas.
• Plåt på tak och lanternin*, repareras/bytas ut.
• Korsglob, repareras och förgyllas.
• På lanternin reparerades/byttes och målades stommen.
• Rötskador åtgärdades.
• Ombyggnad av elanläggning för att klara myndighetskrav.

*Solbänk = fönsterbänk på kyrkfönstrets utsida.
*Lanternin = kyrktornets smalare översta del.

 

Arkivbilder (etapp 1)