Foto: Gustavo Rezende

Pop-up kör

Barnkör i Nora-Skog från förskoleklass - åk 4 som gillar att sjunga.

Pop-up kören träffas vid 5 tillfällen under vårterminen och avslutar med att vi sjunger på Gudstjänst i Skogs kyrka 17 mars kl 15:00.

Kontakta körledare vid frågor och funderingar.

Träffar

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
13 mars

Nora församlingshem kl 16:30 - 17:15