Präst Lars Parkman håller i kalken vid altaret i Nordingrå kyrka
Foto: Daniel Rundkvist

Passionsandakter från Höga kusten

I fastan inför påsk sändes åtta andakter med "tankar & bön", från olika platser runtom i Höga kusten. Nu finns de tillgängliga att se här även i efterhand.

Del 1 - ”Dela ditt bröd med den fattige”
Tankar och bön från Röda Korset i Nordingrå, på Askonsdagen.
Text: Jesaja 58:4-9
Psalm: 438
Medverkande: Lasse Parkman
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist

Del 2 - ”Tröstande och helande omsorg”
Tankar och bön från Sundbrolund, Ullånger, i första fasteveckan.
Text: Markus 14:1-11
Psalm: 445
Medverkande: Mats Hallin
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist

Del 3 - "Vårt dagliga bröd"
Tankar och bön från ICA Nordingrå, i andra fasteveckan.
Text. Markus 14:12-31
Psalm: 689
Medverkande: Lars E Eriksson
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist, Birgitta Eriksson

Del 4 - ”Bönekampen i Olivlunden”
Tankar och bön från Blomsterhuset, Nordingrå, i tredje fasteveckan.
Text: Markus 14:32-42
Psalm: 139
Medverkande: Lars E Eriksson
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist, Birgitta Eriksson och Linus Ottosson

Del 5 - ”Längtan i övergivenheten”
Tankar och bön från Höga Kustenskolan, Herrskog, i fjärde fasteveckan.
Text: Markus 14:43-52
Psalm: 791
Medverkande: Mats Hallin
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist och Birgitta Eriksson

Del 6 - "Sveket vid elden"
Tankar och bön från församlingsgården i Nora, i femte fasteveckan.
Text: Markus 14:53-72
Psalm: 230
Medverkande: Esa Snaula
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist och Birgitta Eriksson 

Del 7 - "Oskyldigt dömd"
Tankar och bön nära avrättningsplatsen på Saltåsen, i Stilla veckan.
Text: Mark 15:1-20
Psalm: 865
Medverkande: Esa Snaula
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist och Birgitta Eriksson

Del 8 - "Det brutna blir helt"
Tankar och bön vid altaret i Nordingrå kyrka, på skärtorsdagen.
Text: 1 kor 10:16-17
Psalm: 398
Medverkande: Lars Parkman
Inspelning & redigering: Daniel Rundkvist och Birgitta Eriksson