Körsångare sjunger tillsammans med ett glatt uttryck.
Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Sångglädje

Nyhet Publicerad

Körsångare från hela Västernorrland samlas och sjunger av glädje tillsammans. Kom och lyssna och sjung med!

Stor kör med 65 körsångare, sjunger sånger från skilda tidsepoker och genrer.

Jonas Nyström, dirigent, leder kören.

Tove Norrfeldt, präst i Selånger och styrelseledamot för Kyrkosångsförbundet, leder andakt.

Lördag 23 oktober 17:00, Gudmundrå kyrka

Samarrangemang med Sveriges kyrkosångsförbund och Sensus