Foto: Linus Ottosson, Maria Eddebo Persson

Nya medarbetare till pastoratet

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu har vi glädjen att förstärka vårt diakonala arbete, genom diakon Jerry Overbeeke, och arbetet med att förvalta kulturarvet, genom fastighetshandläggare Fredrika Björk.

Jerry Overbeeke är 60 år och bor i Nora. Han har tidigare arbetat i Kramfors pastorat under ett år genom ett projekt finansierat av Härnösands stift. Nu kommer han närmast från en tjänst i Timrå församling. Där har han bl.a. varit föreståndare för kyrkans sociala arbete genom café InBetween och meditationsledare i kristen djupmeditation. Jerry har sitt kontor på Gudmundrå församlingsgård men kommer att vara verksam ute i församlingarna.

Fredrika Björk är 39 år och bor i Skog. Hon har haft tjänsten som stiftsantikvarie i Härnösands stift. En tjänst som bl.a. innebär många resor. Nu ser hon fram emot att få vara verksam lite närmare hem och familj. Hon har sitt kontor i Mariakapellet och kommer i nära samarbete med fastighets- & kyrkogårdschef Björn Lundgren att arbeta för att pastoratets kyrkor, kapell och lokaler sköts & vårdas så väl som möjligt, utifrån pastoratets egen ekonomi och eventuella bidrag i form av kyrkoantikvarisk ersättning från staten och kyrkounderhållsbidrag från stiftet.

Se och hör Fredrika när hon för ett par år sedan pratade om Höga Kustens fiskarkapell i SR P4 Västernorrland:
Fiskarkapellen längs Västernorrlands kust har blivit en bok

Pastoratets officiella mottagande av Jerry sker i samband med mässan i Gudmundrå, söndag 10 september kl. 11:00. Gudstjänsten leds av kyrkoherde Peter Forsberg tillsammans med Masako Karlsson och Lars-Åke Wennstig.

Pastoratets officiella mottagande av Fredrika sker i samband med mässan i Gudmundrå, söndag 22 oktober kl. 11:00. Gudstjänsten leds av kyrkoherde Peter Forsberg tillsammans med Anna Larsson och Lars-Åke Wennstig.

Varmt välkommen att vara med och hälsa dessa två nyaste medarbetare välkomna till Kramfors pastorat och dess tio församlingar.