Ny församlingsinstruktion utfärdad

Nyhet Publicerad

Nu finns ett nytt styrdokument för församlingarnas verksamhet, antaget av kyrkofullmäktige och utfärdat av domkapitlet.

Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver församlingen hur man vill fullgöra sitt uppdrag, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats.

Dokumentet är i första hand ett redskap för förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare men kan också användas mera utåtriktat.

Arbetet med att ta fram den ny församlingsinstruktionen har varit en process där många varit delaktiga, med grunden lagd utifrån samtal i de tio församlingsråden. Kyrkoherden och kyrkorådet är ansvariga för att utarbeta ett konkret förslag till församlingsinstruktion. Detta har enligt praxis skett i samråd med domkapitlet.

Församlingsinstruktionen antogs i kyrkofullmäktige 2022-06-01 och utfärdades av domkapitlet 2022-08-31.

Ta del av dokumentet via länken:
Församlingsinstruktion Kramfors pastorat 2022-2025