Nora kyrkas torn inklätt med ställningsmontage
Foto: Linus Ottosson

Nora kyrkas torn restaureras 2022

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrktornet ska få sträcka sig stolt mot himlen igen. Projektet med att restaurera tornet kommer att pågå mellan februari och oktober 2022.

Under 2022 kommer ett omfattande projekt med restaurering av kyrktornet i Nora att genomföras. Kyrkans torn har bl.a. stora rötskador som måste åtgärdas. För alla som passerar eller besöker kyrkan och kyrkogården syns det nu att något är på gång. Arbetet på plats har inletts med att byggställningar monterats. Sedan följer arbetet med att riva det gamla och skadade.

Tornets översta del, den så kallade lanternin, väger ca 9 ton och kommer att lyftas ned med en stor mobilkran. Arbetet med att restaurera denna del av tornet blir omfattande och behöver därför utföras nere på marken, då säkerheten för alla byggarbetare är av högsta prioritet.

- Lyften av lanternin, ner på mark under våren och tillbaka upp under sommaren är en spännande del av projektet. Det ska vi nog ordna någon form av aktivitet kring. Jag tror allmänheten kan vara intresserade av att följa händelsen på plats där i juni, kommenterar kyrkorådets ordförande Hans Hedlund, som också bor i Nora.

Under arbetet med tornet så kommer vissa delar av kyrkogården och området runt tornet att spärras av. Framkomlighet till några av gravarna kommer därför att vara begränsad eller obefintlig. Berörda gravrättsinnehavare har underrättats.

- Vår verksamhet i kyrkan kan komma att påverkas till viss del under projektet men vi stänger inte igen helt. Vi håller dialog med byggentreprenören för att lösa det så smidigt som möjligt. Kyrkan kommer fortsatt att inhysa begravningar och gudstjänster. Då pausas allt arbete tillfälligt för att undvika störningsmoment, säger kyrkoherde Peter Forsberg.

Projektet ska vara klart i oktober i år och beräknas kosta 6,95 mkr. Halva kostnaden täcks av ett bidrag, så kallad kyrkoantikvariska ersättning, administrerad av Härnösands stift, och den andra halvan står Kramfors pastorat för. BEKAB har tillsammans med underentreprenörer fått uppdraget att genomföra projektet, som leds av David P Konsult AB i nära samarbete med pastoratets medarbetare.

- När det handlar om kulturarvet så är det viktigt att ha rätt expertis för varje del av projektet. Det förberedande och uppföljande arbetet är omfattande när en kyrka ska restaureras, kommenterar Björn Lundgren, fastighets- & kyrkogårdschef.

Kyrktornet i Nora har sträckt sig stolt över bygden i över 200 år och med denna restaurering kan det så fortsätta göra även för kommande generationer. 

Tidsplan

Projektet beräknas pågå mellan februari och oktober 2022.

 • Feb: Byggställning monteras.
 • Feb-mars: Rivning och demontering av plåt och träkonstruktioner.
 • Mars: Nedlyft av lanternin med kranbil.
 • Mars-juni: Reparation av lanternin och torntak med dess konstruktion.
 • Juni: Återlyft av lanternin med kranbil med fortsatta träarbeten på torn och lanternin.
 • April-augusti. Puts och målningsarbeten.
 • Aug-sep: Plåtarbeten torntak och kompletteringsarbeten.

Nora kyrka genom tiderna

Den nuvarande kyrkan i Nora föregicks av en ursprungligen medeltida - senare tillbyggd stenkyrka, som revs 1804 vid tillkomsten av den nya kyrkan. Den nya kyrkan, som uppfördes i tidstypisk, stram nyklassicistisk stil stod klar våren 1806. Arkitekt var Simon Geting.

 • 1806 - Nora nya kyrka uppförs.
 • 1858 - Invändig restaurering.
 • 1888-90 - Kyrkan kalkströks och fick nya fönster.
 • 1909 - Spåntaket ersättes med plåttak.
 • 1914 - Ut och invändig restaurering.
 • 1935 - Invändig restaurering och nytt vattenburet värmesystem.
 • 1950 - Ombyggnad av orgeln.
 • 1956 - Utvändig renovering.
 • 1979 - Ombyggnad av läktaren.
 • 2002 - Nytt plåttak på torn och långhus.

Nedlyft av lanternin

En milstolpe i restaureringen av Nora kyrkas torn nåddes fredag 4 mars, då lanternin lyftes ner på mark av en stor mobilkran. Väderförhållandena kunde knappast vara mer optimala med sol, nån minusgrad och alldeles vindstilla.

Kaffe med lyft

Onsdag 17/8 kl. 10, Nora kyrka. Välkommen att beskåda återlyftet av Nora kyrkas lanternin och att dricka en kopp kaffe. Nora-Skogs församlingsråd bjuder in och personer inblandade i projektet finns på plats för samtal och att svara på frågor om projektet med att restaurera Nora kyrkas torn.