Foto: Linus Ottosson

Kyrkoherden officiellt mottagen

Nyhet Publicerad

Den officiella mottagning av kyrkoherde Peter Forsberg ägde rum i Gudmundrå kyrka på Pingstdagen. Se hela sändningen och bilder från gudstjänsten här i efterhand.

Gudstjänsten med kyrkoherdemottagning ägde rum i Gudmundrå kyrka, på Pingstdagen den 23 maj 2021.
Kyrkoherde Peter Forsberg, domprost Kent Nordin, präster & kyrkomusiker från pastoratet m.fl. medverkade.
Tema: Den heliga Anden
Bibeltexter: 1 Mos 11:1-9, Apg 2:1-11, Joh 14:25-29
Psalmer: 162, 719, 476, 367
Kollektgåvan gick till Svenska kyrkans Unga.

P.g.a. restriktioner kring allmänna sammankomster var gudstjänsten inte öppen för besök men följdes av många som såg livesändningen via Gudmundrå församlings facebooksida. Biskop Eva Nordung Byström kunde inte närvara p.g.a. sjukdom.