En gammal kyrkport i mörkt trä med portklapp och lås i svart smide.
Foto: Johan Nilsson

Kommunals medlemmar uttagna i strejk

Nyhet Publicerad

Från och med fredag 29 april råder strejk för medlemmar i fackförbundet Kommunal inom Svenska kyrkan. Det råder samsyn mellan parterna Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal att begravningsverksamheten inte ska beröras av strejken.

De förhandlande parterna, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och fackförbundet Kommunal har inte nått en överenskommelse kring nytt kollektivavtal. 

Tolv anställda medarbetare, ”vaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare, lokalvårdare och kyrkogårdsarbetare”, i Kramfors pastoratet är nu uttagna i strejk. Detta kommer främst påverka skötseln av våra kyrkogårdar och till viss del även våra gudstjänster och annan verksamhet i de tio församlingarna.

Maj är normalt en hektisk tid på kyrkogårdarna när vintern ska städas undan och vårens plantering ska genomföras. Blir konflikten långvarig påverkas pastoratets möjligheter att sköta allmänna grönytor och planteringar på kyrkogårdarna samt att erbjuda gravskötsel till enskilda gravrättsinnehavare.

Gravgrävning, gravsättning och begravningar påverkas inte av konflikten. Pastoratet behöver dock söka dispens för dessa tillfällen.

Även lokalvårdande uppgifter sköts i huvudsak av Kommunals medlemmar vilket vid en längre konflikt kan medföra påverkan på församlingarnas verksamhet.

Uppdatering 2022-04-29:
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har överlämnat en så kallad fredspliktsinvändning till Kommunal angående de pågående stridsåtgärderna i Svenska kyrkan. Orsaken är att den pågående medlingen inte har avslutats och därmed är stridsåtgärder inte tillåtna. Alla arbetstagare som idag strejkar ska återvända till arbetet tills vidare.

Uppdatering 2022-04-30:
Samtal har förts mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal. Skao drar tillbaka fredspliktsinvändningen och stridsåtgärderna fortsätter. Kommunal kommer att ge dispens för begravningar.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi ger råd och utbildar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan.