En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kommunal varslar om strejk i Kramfors pastorat

Nyhet Publicerad

Fackförbundet kommunal har varslat om strejk för sina medlemmar i Kramfors pastorat med start fredag 29 april kl. 09:00, om inte parterna kommer överens innan dess. En eventuell strejk kommer i första hand att få konsekvenser för skötseln av våra kyrkogårdar och till viss del gudstjänster. Begravningar kommer fortsatt att kunna genomföras.

Situationen som råder är en arbetsmarknadskonflikt och vi kan konstatera att gudstjänster och annan verksamhet ute i församlingarna kan komma att påverkas av detta.

Den personal i pastoratet som omfattas av strejkvarsel är enligt Kommunals egna uppgifter ”vaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare, lokalvårdare och kyrkogårdsarbetare”. 

Kommunal organiserar till stor del personalen som arbetar på pastoratets kyrkogårdar. Maj är normalt en hektisk tid på kyrkogårdarna när vintern ska städas undan och vårens plantering ska genomföras. Blir konflikten långvarig påverkas pastoratets möjligheter att sköta allmänna grönytor och planteringar på kyrkogårdarna samt att erbjuda gravskötsel till enskilda gravrättsinnehavare.

Gravgrävning, gravsättning och begravningar ser inte ut att påverkas av konflikten.

Även lokalvårdande uppgifter sköts i huvudsak av Kommunals medlemmar vilket vid en längre konflikt kan medföra påverkan på församlingarnas verksamhet.