Stadsvy Kiev med Ukrainas kartbild ifylld med flaggans färger tonat i förgrunden
Foto: David Mark/Pixabay, Elionas/Pixabay

Bön för Ukraina

Nyhet Publicerad

Kom och var med och be för Ukraina och dess folk, med anledning av pågående invasion.

Vi lyfter i förbön fram alla de människor som är drabbade av strid i Ukraina, de som lever i fruktan för sitt liv eller frihet och de som är på flykt.

Tisdag 1 mars 19:00, Gudmundrå kyrka

Ett tillfälle att komma samman, be och tända ljus för alla drabbade i Ukraina, välkommen!

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!