Foto: Linus Ottosson

Avtackning i samband med gudstjänst

Nyhet Publicerad

Välkommen att fira mässa i Nordingrå kyrka, där Lars Parkman nu vid pensionsavgång avtackas efter lång och trogen prästtjänst i Svenska kyrkan.

Söndag 8 oktober 11:00, Nordingrå kyrka

I denna nattvardsgudstjänst medverkar Soul children och Nordingrå kyrkokör under ledning av Cecilia Parkman, tillsammans med kyrkoherde Peter Forsberg, Mats Hallin, David Tosteberg, Esa Snaula, Annica Strindin, Lars E Eriksson, Annika Stockberg och Masako Karlsson.

Kyrkkaffe bjuds efteråt för möjlighet till fortsatt gemenskap och mingel.