Två personer sitter bredvid varandra på Kyrkomötets scen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Nya församlingsråd

Ett nytt församlingsråd ska alltid väljas från och med den 1 januari året efter valåret. Var med och nominera personer som du tycker ska vara med i ditt lokala församlingsråd. Detta ger möjlighet till engagemang, utveckling och lokal anpassning av församlingens verksamhet.

Församlingarnas nomineringsmöten

Bjärtrå - måndag 8 november
I samband med församlingsafton kl. 18:00 i Bjärtrå församlingshem, där Annica Strindin också medverkar och visar bilder och berättar om sin resa till Nepal.

Dal - söndag 31 oktober
Efter ordinarie gudstjänst i Dals kyrka kl. 15:00.

Gudmundrå - söndag 7 november
Efter ordinarie gudstjänst i Gudmundrå kyrka kl. 11:00. Mötet äger rum i Mariakapellet.

Nordingrå - söndag 7 november
Efter ordinarie gudstjänst i Nordingrå kyrka kl. 11:00. Mötet äger rum i samband med kyrkkaffet.

Nora-Skog - söndag 14 november
Efter ordinarie gudstjänst i Nora församlingsgård kl. 11:00.

Styrnäs - måndag 8 november
Församlingsafton med nomineringsmöte kl 18.00 i Styrnäs församlingshem. Fredrik Högberg från Tingshuset i Nyland medverkar och det serveras fika.

Torsåker - söndag 14 november
Efter ordinarie gudstjänst i Torsåkers kyrka kl. 15:00.

Ullånger - söndag 31 oktober
Efter ordinarie gudstjänst i Ullånger kyrka kl. 13:00.

Vibyggerå - söndag 31 oktober
Efter ordinarie gudstjänst i Vibyggerå kyrka kl. 10:00.

Ytterlännäs - söndag 31 oktober
Efter ordinarie gudstjänst i Ytterlännäs kyrka kl. 11:00.

Församlingsrådets roll och uppgift

Enligt Kyrkoordningen:

  • Ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling.
  • Besluta om former för församlingens huvudgudstjänst förutom högmässa.
  • Delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.
  • Utse kyrkvärdar och den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för kyrkans inventarier.
  • Besluta om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst.
  • Besluta om församlingskollekter samt godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.
  • Kyrkorådet kan också ge församlingsrådet ytterligare uppgifter och ansvar.

VEM KAN BLI FÖRESLAGEN OCH VALD?

Den som är medlem i Svenska kyrkan, fyllda 18 år, döpt och tillhörande en församling inom pastoratet är valbar. Det går inte att bli vald till fler än ett (1) församlingsråd. det är möjligt att föreslå sig själv.

VEM KAN nominera OCH RÖSTA?

Du skall vara medlem i Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år och vara med i den församling för vilken nomineringen och valet gäller. Du kan föreslå någon från din egen församling men också någon som bor i en annan församling inom pastoratet. Man får alltså bara rösta för sin församling men kan sitta i ett församlingsråd även för en församling som man inte tillhör. Alla som föreslås måste vara tillfrågade.

HUR GÅR MÖTET TILL?

Först ges information om församlingsrådets uppgifter. Därefter ges möjlighet att föreslå namn. Minst 4 ordinarie och 2 ersättare skall utses. Samtligas namn presenteras. De som är röstberättigade på mötet skriver sedan i rangordning på valsedel namn på de personer de vill rösta på (bland de föreslagna) och lämnar in. Efter rösträkning presenteras resultatet av församlingsmötets nomineringsval.

När är det klart?

Församlingsråden utses slutgiltigt av kyrkofullmäktige vid sammanträde i november. Kyrkofullmäktige ska bland de valda ledamöterna välja en ordförande eller uppdra åt församlingsråden att själva välja ordförande. Det senare gäller för Kramfors pastorat. Så i början av 2022 har församlingsråden sedan sina första möten, där ordförande och vice ordförande väljs.