Nordingrå församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Carl Gustaf Nordin - ordförande

Berit Marianne Nilsson - vice ordförande

Inga-Lill Forsman - ledamot

Lage Öhlén - ledamot

Louise Parkman - ledamot

Marie Norlin - ledamot

Rhode Häggblad - ledamot

Madeleine Grip - ersättare

Ingrid Hägglund - ersättare

Birgitta Norlander - ersättare

Lars-Göran Ragnarsson - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.