Nora-Skogs församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Monica Könberg - ordförande

Linda Nordlander - vice ordförande

Birgitta Nerg - ledamot

Lene Andersson - ledamot

Johanna Zidén - ledamot

Lillemor Zidén - ledamot

Gertrud Melin - ersättare

Stina Ekbäck - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.