Foto: Magnus Aronsson IKON

Kör & musik

Sång och musik och är en viktig del av kyrkan. Våra körer och musikgrupper övar regelbundet och medverkar i gudstjänster och håller egna konserter. Ta kontakt med någon av våra kyrkomusiker om du vill vara med och sjunga eller spela!

SENSUS

All vår musikverksamhet görs med stöd från Sensus studieförbund.

Körer

Barnkörer

Grupper

Våra kyrkomusiker