Minneslund och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde.

I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

Minneslund

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick. 

Askgravlund 

Till skillnad från minneslunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden. Tid bokas i så fall via kyrkogårdsexpeditionen. Där beställs även namnplakett, om så önskas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år. Gravsättning sker i en enkel urna av nedbrytbart material, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. 

Askgravlundar finns på följande kyrkogårdar: Bjärtrå, Ullånger, Vibyggerå, Nora, Skog, Gudmundrå

Kyrkogårdsexpedition

0612 - 855 00 (knappval 1), mån, tis, tors 10-12, ons 13-15
kramfors.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Besök kan tas emot efter tidsbokning.