Marviksgrunnans kapell

Kapellet är beläget på södra Ulvön, i Nätra socken men tillhörandes Vibyggerå församling i Kramfors pastorat.

Artikel om Marviksgrunnans kapell, ur Amenvisst nr 2 2021:

Varför firar Vibyggerå församling gudstjänst i Nätra socken varje sommar?

En söndag i juli förlägger Vibyggerå församling sin Gudstjänst i kapellet vid Marviksgrunnan på södra Ulvön. Både norra och södra Ulvön med Markviksgrunnan ligger dock i Nätra socken så någon kanske undrar varför Vibyggerå firar gudstjänst i grannförsamlingen. Birgitta Wedin från Sätra i Docksta är väl inläst på historien om Grunnan och hjälper mig att förstå hur det hänger ihop.

Under 1700-talet fiskade de så kallade Gävlefiskarna längs Norrlandskusten och byggde upp många av de fiskelägen som finns längs kusten. I anslutning till fiskelägena byggdes ofta ett kapell. På sommaren fungerade kapellet som gudstjänstlokal och på vintern som förråd för fiskeutrustning och annat. Det tycks som att gudstron varit en viktig del i fiskarnas ofta hårda och farofyllda liv.

Med tiden kom dock borgarna i Härnösands stad att intressera sig för fisket på Grunnan och tog efterhand över fisket där. Tidigare hade Gävlefiskarna fått betala tull till Härnösands stad och nu tyckte man väl att man kunde dra nytta av fisket själva. Gävlefiskaran försvann dock inte helt utan blev arrendatorer vid flera fiskelägen. Allt eftersom tiden gick så fick Vibyggeråborna fiskerättigheter på Grunnan och även kapellet kom att tillhöra Vibyggerå vilket är förklaringen till att Vibyggerå församling firar gudstjänst på Grunnan, i Nätra socken.

På gudstjänstdagen ordnas med hjälp av Höga Kusten-båtarnas Rånö transport ut till ’Grunna’ som fiskeläget kallas i folkmun. Båten är vanligtvis välfylld och tillsammans med de som har sitt sommartillhåll på ön fylls kapellet till sista plats. Ett återkommande inslag i gudstjänsten är solosång av Carina Näsholm. Hennes folkviseinspirerade ton harmonierar väl med platsen och röner stor uppskattning varje år.

För mig som präst och båtälskare är det en av sommarens höjdpunkter att få åka ut till Grunnan och fira gudstjänst. Båten brukar ligga kvar ett par timmar så att man hinner med fika och samvaro på klipporna i detta sommarparadis.

- Mats Hallin, komminister i bl.a. Vibyggerå församling

Beställ boken om fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Ingen annanstans i Sverige eller Finland finns så många bevarade fiskarkapell som längs kusten i Medelpad och Ångermanland. Idag finns 18 kapell som tillsammans med lämningar från tidigare kustkapell berättar om fiskarlivets hårda levnadsvillkor och utsatta position i äldre tid.