Foto: Maria Svensk/IKON

Att leva vidare

Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen kännas mer uthärdlig.

I sorgen efter en livskamrat kan man behöva träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Att få möjlighet att sätta ord på tankar, känslor och svårigheter men också få lyssna till andras berättelser kan vara en hjälp i sorgen.

En gång per termin bjuder vi in till en “Leva vidare-grupp”, som sedan träffas
vid sex tillfällen. När allt känns tungt är det viktigt att få prata och dela erfarenheter.

Hör av dig om du vill vara med, kanske kommer det att kännas lite lättare att leva vidare, efteråt.

Bär du på sorg efter en anhörig som inte var din livskamrat? Även om vi just nu inte har särskilda sorgegrupper för det så finns präster och diakoner tillgängliga för enskilda samtal. Tveka inte att ta kontakt!

Kontakt