1 februari 2017. Elsy Björner, ordf. i Bjärtrå församlingsråd, mottog med glädje vägglampetten av Eva Körberg-Mårtensson, konservator vid Murberget (Länsmuseet Västernorrland).
Foto: Frida Helgesson

Lampett återlämnad till Bjärtrå kyrka

Efter drygt 100 år på Murberget (Länsmuseet Västernorrland), återlämnades 1 februari 2017 en 1700-tals vägglampett till Bjärtrå församling. Lampetten har tidigare tillhört Bjärtrå Gamla kyrka, numera Nässoms kyrkoruin, och har funnits på Murberget sedan början på 1900-talet.

Återlämnandet av lampetten skedde mellan Murbergets konservator Eva Körberg-Mårtensson och Elsy Björner, ordförande i Bjärtrås församlingsråd.

I Murbergets magasin finns stora delar av Bjärtrå Gamla kyrkas inredning deponerad, bl.a. läktarbarriären, predikstolen, psalmtavlor, korskranket och korgrindar. Inredningen kom troligtvis dit i samband med en stor kyrkokonstutställning i Härnösand år 1912. Efter utställningen blev inventarierna kvar i Härnösand och kom senare att bli en del av det nygrundade friluftsmuseet på Murberget år 1913.

- Lampetten har haft det bra på Murberget. I Murbergets numera klimatanpassade magasin råder utmärkta förhållanden (kallt, mörkt och bra luftfuktighet) för att kunna bevara olika föremålskategorier under en lång tid, säger Eva Körberg-Mårtensson.

Bjärtrås gamla lampett har formen av en sköld och är ett skickligt hantverk av trä. Originalfärgen finns kvar men har en del slitna och åldrande skikt. Lampettens blå partier är troligtvis målade med en fuktkänslig limfärg (över en pikerad yta) medan övriga partier ser ut att vara målade med en grön linoljefärg.

Stilen på lampetten är en blandning mellan barock och rokokostil och träsnideriet består till stor del av akantusblad som är väldigt vanliga i italienska konstverk.

Lampettens konstnär är okänd, lika så dess skapelseår. Av det som finns noterat uppskattar man att ljushållaren är från mitten på 1700-talet.

Bjärtrå församling ansökte i slutet av 2015 om att återfå lampetten från Murberget. Efter att tillstånd utfärdats från Länsstyrelsen (enligt Kulturmiljölagen, 1988:950) kunde Eva Körberg-Mårtensson onsdag 1 februari 2017 åka tillbaka med lampetten till dess hemförsamling.

En efterföljande söndag, vid gudstjänsten, så fick stearinljuset i lampetten lysa återigen.

Bilder

--> Klicka på bilderna för att se dem större!