En man står med sitt röstkort till kyrkovalet i handen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet

I kyrkovalet kan alla medlemmar som fyllt 16 år rösta i de tre valen till kyrkofullmäktige (Kramfors pastorat), stiftsfullmäktige (Härnösands stift) och till kyrkomötet (nationell nivå). Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september, med förtidsröstning från 6 september.

Nedräkning till valdagen:

Någon stoppar i en valsedel i ett kuvert.

Kyrkovalets kandidater i Kramfors

Här presenteras kandidatlistor för de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Kramfors pastorat.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Så röstar du

Så röstar du

Information om hur, var och när du kan rösta i kyrkovalet.

Valnämnden

Förteckning över ledamöter i Valnämnden.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.