En man står med sitt röstkort till kyrkovalet i handen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet

I kyrkovalet kan alla medlemmar som fyllt 16 år rösta i de tre valen till kyrkofullmäktige (Kramfors pastorat), stiftsfullmäktige (Härnösands stift) och till kyrkomötet (nationell nivå). Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september, med förtidsröstning från 6 september.

Nedräkning till valdagen:

Två personer står i var sitt röstbås för att rösta i kyrkovalet.

Tider och lokaler

Här finns information om var du kan rösta i Kramfors pastorat. På röstkortet, som skickas ut före valet, står det vilken som är din vallokal. Dessutom går det att förtidsrösta i valfri lokal. Glöm inte legitimation och röstkort!

Någon stoppar i en valsedel i ett kuvert.

Kyrkovalets kandidater i Kramfors

Här presenteras kandidatlistor för de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Kramfors pastorat.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

Det mesta du behöver veta om kyrkovalet 2021.

Så röstar du

Så röstar du

Information om hur, var och när du kan rösta i kyrkovalet.

Valnämnden

Förteckning över ledamöter i Valnämnden.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.