Kyrkorådet

Förteckning över ledamöter i kyrkorådet, mötesdatum och protokoll.

Ledamöter

Hans Hedlund - ordförande
hans.hedlund@svenskakyrkan.se

Kurt Larsson - Vice ordförande
kurt.larsson@live.se

Peter Forsberg - kyrkoherde 
peter.forsberg@svenskakyrkan.se

Anna-Lena Nyberg - ledamot

Ann-Christin Näsholm - ledamot

Birgitta Widerberg - ledamot

Carl - Gustaf Nordin - ledamot

Ingrid Olsson - ledamot

Leif Englund - ledamot

Tommy Laurell - ledamot

Stefan Sjöberg - ledamot

Eva Thun  - ersättare

Kerstin Lindh Wallin - ersättare

Susanne Viklund - ersättare

Lillemor Zidén - ersättare

Mötesplan 2024

 • 16 jan - Arbetsutskott
 • 6 feb - Kyrkoråd
 • 20 feb - Arbetsutskott
 • 12 mars - Kyrkoråd 
 • 8 apr - Arbetsutskott
 • 23 apr - Kyrkoråd
 • 7 maj - Arbetsutskott
 • 21 maj - Kyrkoråd
 • 28 maj - Arbetsutskott
 • 4 jun - Kyrkofullmäktige (öppet för allmänheten)
 • 27 aug - Arbetsutskott
 • 17 sep - Kyrkoråd
 • 1 okt - Arbetsutskott
 • 22 okt - Kyrkoråd
 • 7 nov - Kyrkofullmäktige (öppet för allmänheten)
 • 19 nov - Arbetsutskott
 • 10 dec - Kyrkoråd