Foto: Michael Hjelt/IKON

Kyrkogårdstjänster

GRAVVÅRD

Gravrättsinnehavare har ansvar för att hålla gravplatsen i ett vårdat & värdigt skick (Begravningslagen 7 kap 3§). Fundera på om du vill sköta gravplatsen själv eller överlåta till oss att ta hand om skötseln. Vänd dig till kyrkogårdsexpeditionen om du önskar beställa någon av våra tjänster. Avtal kan tecknas för ett eller flera år. 

Grundskötsel - 350 kr/år.

Kan beställs löpande under året.

- Vårstädning i april/maj, där vi rensar bort skräp, löv, nedfallna kvistar, vissna växter och gamla gravljus.
- Mindre justering av gravvård. Vi rätar upp lutande stenar (enklare rätning) men måste stenen dubbas så ingår det inte i grundskötseln. Vi rätar till planteringslåda/kantlist som sjunkit eller skjutit av tjälen.
- Löpande städning. Vi tar bort vissna snittblommor satta i vaser och gamla gravljus.
Grusgrav: Dessutom ogräsrensning och krattning av grus.
Gräsgrav: Dessutom trimning runt gravsten och planteringsyta, där gräsklipparen inte kommer åt.

BEVATTNING (egenplanterade växter) -  300 kr/år

Kan beställs löpande under året.

Om ni själva vill plantera så kan ni köpa till tjänsten bevattning. Det innebär att vi vattnar era sommarblommor under juni, juli & augusti. Själva skötseln av blommorna ingår inte. På de kyrkogårdar i pastoratet som inte har slinga för droppbevattning så rekommenderar vi att ni kontaktar kyrkogårdsexpeditionen för att få hjälp med att gräva ner en självbevattnande planteringslåda.

SOMMARPLANTERING (inkl grundskötsel & bevattning) - 850 kr/år

Beställs senast 31/3 för innevarade år.

Vi byter jord och band i era planteringslådor. Har ni inte planteringslåda så byter vi jorden i er rabatt. Innan midsommar planteras sommarblommorna, Begonior och Lobelia. Sen sköter och vattnar vi dessa under sommaren. På hösten tar vi bort era blommor men lämnar kvar jorden.

ALLHELGONALJUS - 100 kr/år

Beställs senast 31/7 för innevarade år.

Vi sätter ut och tänder ett gravljus till Allhelgona. Har ni lykta sätter vi ljuset i den, annars sätter vi ut ett ljus med lock.

HÖSTPAKETET - 300 kr/år

Beställs senast 31/7 för innevarade år.

Pyntning med granris och ljung. Detta utförs till Allhelgonahelgen. I paketet ingår även ”allhelgonaljus”.

Pastoratets kyrkogårdsförvaltning ansvarar ej för skador som orsakats av djur, som t.ex. råttor och rådjur.

VI HAR TRE OLIKA ALTERNATIV FÖR AVTAL - VÄLJ DET SOM PASSAR ER BÄST!

1-årsavtal
En faktura skickas ut en gång per år så länge som ni önskar.

3-årsavtal
Teckna er för 3 år i taget. Faktura skickas för 3 år.

Avräkningskonto
Om ni vill ha ett avtal som sträcker sig längre än 3 år kan ni teckna er för ett avräkningskonto. Ni bestämmer då vilken summa ni vill sätta av. Ingen återbetalning av insatta medel. Detta kan användas vid t.ex.
bouppteckning.

Prislista 2022

Ladda ned prislistan som pdf-fil, för t.ex. utskrift:

Gravskötsel Kramfors pastorat - prislista 2022

Kyrkogårdsexpedition

Ej öppet för besök tills vidare men ring eller mejla oss gärna!

0612 - 855 00 (knappval 1), mån-tors 09-12
kramfors.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Mariakapellet 101, 87234 Kramfors