Kyrkofullmäktige

Förteckning över kyrkofullmäktige med dess 25 ledamöter och ersättare, för mandatperioden 2022-2025.

Ordinarie ledamöter

Jenny Westerlund (S) - Ordförande
Erik Lundberg (FVK) - Vice ordförande
Anna-Lena Nyberg (POSK)
Ann-Christin Näsholm (C)
Anders Olsson (POSK)
Birgitta Widerberg (C)
Carl Gustaf Nordin (FVK)
Ellen Viklund (FVK)
Hans Hedlund (FVK)
Ingrid Olsson (POSK)
Jörgen Karlström (C)
Katariina Haukirauma (S)
Kerstin Lindh Wallin (POSK)
Kurt Larsson (S)
Leif Englund (FVK)
Lennart Viberg (FVK)
Marianne Hägglund (S)
Stefan Kanerva (ÅKp)
Stefan Sjöberg (S)
Svante Nilsson (S)
Sven-Erik Sandström (S)
Tommy Laurell (S)
Tord Nylén (C)


Ersättare

Ann-Christin Larsson (ÅKp)
Arlene Westin (S)
Carina Nilsson (S)
Christer Leijon (S)
Eva Nilsson (POSK)
Grels Johansson
Ingrid Eriksson (C)
Laila Toljamo (FVK)
Lillemor Zidén
Maria Kanerva (ÅKp)
Matts Bergman (FVK)
Mats Westin (C)
Saga Eklund Berglund (POSK)


Mandatfördelning efter kyrkovalet 2021:
(S) = Arbetarepartiet - Socialdemokraterna, 8 mandat.
(FVK) = Församlingarnas Väl i Kramfors pastorat, 6 mandat.
(C) = Centerpartiet, 4 mandat.
(POSK) = Partibolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 4 mandat.
(ViSK) = Vänstern i Svenska kyrkan, 2 mandat.
(ÅKp) = Ådalslistan i Kramfors pastorat, 1 mandat.