Körledare genom åren

Ytterlännäs Kyrkokör

Det råder osäkerhet om vem som ledde Ytterlännäs Kyrkokör (kören i Ytterlännäs församling) under de första åren. Två namn framträder dock lite extra i historiebeskrivningen och det är klockaren M. Selander från Sel och hemmansägaren Johan Bodén från Ed. Från år 1851 finns det däremot väl dokumenterat vilka som varit körens ledare genom åren:

1851 – 1866  Anton Julius Winblad, folkskollärare

1866 – 1875  Erik Olof Boding, klockare, folkskollärare

1876 – 1912  Per Olof Wahlberg, klockare, folkskollärare

1913 – 1947  Nikolaus Bölin, kantor, folkskollärare

1948 – 1978  Thorvald Johannesson, kantor, folkskollärare

1979 – 2015  Ulla-Marie Nilsson, kantor, musiklärare

2015 – 2018  Håkan Dahlén, kantor och Jean-Ronald LaFond

2018 –             Helen Lundquist Dahlén