Foto: Mattias Persson

Inventarier Dals kyrka

Dals kyrkas inredning återställdes i sitt ursprungliga skick, på sin ursprungliga plats år 1936-37. Tyvärr fanns inget kvar av det forna altaret så det nuvarande altaret är ganska enkelt utfört för att inte förstöra helhetsbilden.

Predikstolen
Predikstolen är förfärdigad av Magnus Gran år 1737.  Den är utförd i barockstil, mycket rikt ornamenterad och försedd med pampig baldakin.

Läktaren
Läktarbarriärens konstnär är okänd men trots detta ett mästerverk. Barriären är försedd med målningar föreställande Salvator Mundi - världens frälsare - flankerad av de tolv apostlarna, sex på varje sida, och bilderna av dem är inramade av halvrunda kolonetter.

Pelarna
Pelarna är rikt utsirade och avslutar mittgången. Dessa har också återfått sin ursprungliga plats.

Krucifixet
Krucifixet, som hänger på östra korväggen ovanför kyrkans altare, är förfärdigat av konstnären Torham och skänkt av en församlingsbo. Krucifixet är kyrkans förnämsta kristna symbol.

Ryamatta
Ryamattan som har sin plats i altaret är skänkt av Dals diakonikrets. Mattan är anmärkningsvärd därför att motiven i bården omkring mattan är hämtad från en vävnad som har blivit kallad Kyrkdals-listen.

Kyrksilver
En stor del av kyrkans silverföremål och textilier har på senare år skänks till kyrkan.