Foto: Mattias Persson

Inventarier Bjärtrå kyrka

Värdefulla gåvor/ inventarier i Bjärtrå kyrka
Klicka här för att se en lista!

Utvalda inventarier som återbördades till kyrkan år 1991:

En altartavla från den gamla kyrkan, som före år 1991 fanns i länsmuseets ägor. Idag hänger den på den norra väggen i kyrkan.

Ett medeltida krucifix. Krucifixet har restaurerats; den snidade kroppen har placerats på ett nygjort kors i svart lackerat trä.

En dopfunt från 1900-talets början. Troligen togs dopfunt-locket bort år 1947 för att det ansågs ge associationer till arkitektur och idéer till det då krossade tredje riket. En annan teori till lockets borttagning är att det gav dopfunten ett överlastat uttryck.