Integration & asylverksamhet

Flyktingmottagning och stöd för Ukraina

Låt oss stå tillsammans i att erbjuda stöd till de människor som drabbats av kriget. Det finns konkreta insatser vi kan göra. Vi kan välkomna flyktingar till oss, bjuda in till gemenskap och skänka sådant som de saknar. Ekonomiska bidrag möjliggör också hjälp på plats.