Foto: Alex Giacomini

Hantverksgruppen

Vi träffas tisdagar och handarbetar till förmån för behövande i Ukraina och för ACT-Svenska kyrkans internationella arbete. Vi hälsar alla varmt välkomna till gemenskapen!. Medtag eget fika. Varmt välkommen!