Foto: Queen Media

Gudmundrå kyrka

Nuvarande kyrka är byggd på en höjd sydost om platsen för den äldre medeltida kyrkan. Anledning till att man valde att bygga en ny kyrka var att den gamla var alldeles för liten för att rymma alla besökare. Kyrkan uppfördes under ledning av byggmästare Simon Geting från Högsjö. Första spadtaget togs 1799 och 27 september 1801 var det dags för invigning. Vid fyra tillfällen, 1911-12, 1951, 1984 och 2015 har kyrkan restaurerats.

  • Nuvarande orgel med 35 stämmor är tillverkad av Menzel Orgelbyggeri AB, Härnösand och invigd 1998.
  • I tornet hänger tre kyrkklockor vilket är ovanligt många för en landsortskyrka.
  • Den medeltida dopfunten av kalksten härstammar från den äldre kyrkan och är i dag en av få i sitt slag i Sverige.
  • Under åren 1824 - 1825 försågs kyrkan med ny predikstol, altartavla och förgyllning. Arbetet utfördes av bildhuggaren Jonas Edler och målaren Pehr Sundin.
  • Kyrkans altartavla målades av Lotten Rönnqvist och Alma Arnell på 1910-talet.
  • Fönsterglaset kommer från det anrika Sandö Glasbruk.

Kyrkskatter i Gudmundrå

Här kan du läsa om kyrkskatter i Gudmundrå. Fördjupa dig i Gustav Vasas bibel från 1541 och kyrkoherde Neaslunds grav.

Virtuell rundtur i Gudmundrå kyrka

Välkommen att kika in i Gudmundrå kyrka. Klicka här för en virtuell rundtur. (visar kyrkan innan renovering 2015, då t.ex. altarring togs bort)