Gudmundrå församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Kurt Larsson - ordförande

Ingrid Olsson - vice ordförande

David Tosteberg - församlingspräst & kyrkoherdens ersättare 
david.tosteberg@svenskakyrkan.se 

Anna-Lena Nyberg - ledamot

Inger Forslund - ledamot

Margareta Andersson - ledamot

Saga Eklund Berglund - ledamot

Birgitta Widerberg - ersättare

Helen Malmström - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.