Gravstenssäkerhet

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

- Varför finns det gravstenar på kyrkogårdarna som är fastspända eller ligger ner?
Lösa och osäkra stenar innebär en risk dels för kyrkogårdarnas besökare men också för kyrkogårdens personal. Därför vidtar vi vid kritiska lägen temporära åtgärder, såsom att lägga ner en sten eller montera en tillfällig stöttningsanordning.

- Stenen vid en grav jag ansvarar för är lös / fastspänd / liggandes, vad gör jag?
Vi hänvisar till stenhuggeri eller annan tillverkare av gravstenar för att ombesörja permanent åtgärd av lösa och osäkra gravstenar. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

Kramfors pastorat har tidigare erbjudit en tjänst för åtgärd av osäkra gravstenar. Kyrkorådet tog 2019-08-28 beslut om att upphöra med erbjudande av en sådan tjänst, en s.k. dubbning. (Se beslut i kyrkorådets protokoll, §73)