Gravrätt

När de anhöriga valt en gravplats, ska de bland sig utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Den eller de gravrättsinnehavarna bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.

I ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas. Det finns alltid möjlighet att mot avgift uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven.

Att överlåta en gravrätt

Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen.

Att återlämna en gravrätt

En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till kyrkogårdsförvaltningen, som ser till att graven "fredas" i 25 år efter den senaste gravsättningen. 

Vi söker gravrättsinnehavare

Många gravar saknar gravrättsinnehavare. Vi vill få in så många gravrättsinnehavare som möjligt. Har du ansvar för en grav - men är inte registrerad - kontakta begravningsexpeditionen för hjälp.

Bli gravrättsinnehavare

Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi er vid eventuell upplåtelse av gravrätt.

Kyrkogårdsexpedition

0612 - 855 00 (knappval 1), mån, tis, tors 10-12, ons 13-15
kramfors.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Besök kan tas emot efter tidsbokning.