Förtroendevalda

Att vara förtroendevald inom Svenska kyrkan innebär ett stort ansvar. Här kan du se vilka som är invalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och valnämnd.

Förtroendevalda är enligt Kyrkoordningen de personer som vid kyrkliga val har utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan.

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00. 

Församlingsråd

Förteckning över pastoratets tio församlingsråd.

Kyrkorådet

Förteckning över ledamöter i kyrkorådet, mötesdatum och protokoll.

Kyrkofullmäktige

Förteckning över ledamöter i Kyrkofullmäktige.

Valnämnden

Förteckning över ledamöter i Valnämnden.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är en central del i Svenska kyrkans eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du kyrkoordningen och andra Svenska kyrkans bestämmelser i gällande lydelser.

Anslagstavla - protokoll

Välkommen till vår digitala anslagstavla! Här kan du läsa protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt från våra 10 församlingsråd.