Ett dop i en kyrka. En liten flicka bär ett dopljus för att överlämna till det nydöpta barnet.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dop

Dopet är en gåva. Det är också en bekräftelse på människans samhörighet med Gud. Du behöver inte prestera något för att ta emot dopet. Det räcker med att vara just du.

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Kyrkan och församlingen firar och gläds när en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap; med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Dopet är en gåva som bara är att ta emot. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om den som döps, alla dagar, vad som än händer.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen. 

Dopet är en helig handling 

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Namnet är viktigt

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Dopklänning eller dopkläder (går att låna)

Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. Du kan även låna dopklänning av din församling. Nämn i så fall detta önskemål vid bokningen eller i samtal med prästen.

Prata med prästen om utformningen av dopet

Har du funderat över speciella önskemål kring dopet? En del önskar till exempel att dopet ska genomföras i en å, en sjö eller hemma i bostaden. Ibland finns det önskemål om att vara i en annan församling än den man tillhör.

Om du har särskilda önskemål, berätta för oss! Förhoppningsvis går allt att lösa.

Dopet kostar inget

Dopet kostar dig ingenting! Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Dessutom kan ni låna en dopklänning vid barndop eller dopkåpa vid vuxendop. Lokal för att hålla ett fika/kalas efteråt kan också lånas helt gratis.

Ni kan ha dopkalas i församlingshemmet

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöver en lokal att vara i kan du hyra församlingshemmet/sockenstugan gratis.

Tidningen Mamas Dopguide

Tidningen Mama har givit ut en dopguide i samarbete med Svenska kyrkan. Läs om vad ett dop betyder, hur dopen kan göras personliga, doppresenter och en hel del annat. Bilagan finns som pdf nedan. 

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Om dopet

Varför döper vi våra barn och vad säger traditionen om dopet?

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.