Foto: Magnus Aronson

Bönesamling

Bönesamlingen är stund av bön, lovsång och delande.

Fredagar 18:30-20:30, Nordingrå församling i hemmamiljö

Samlingen cirkulerar i hemmen, se kalendern för mer info.