Bjärtrå Gamla kyrka

Idag kallad Nässoms kyrkoruin.

Under 1200-talet byggdes en kyrka i Bjärtrå som vi kan se murarna av än idag. Den byggdes av natursten från trakten och blev 15 m lång och 7,5 m bred. Murarna var skalmurar och 12 dm tjocka. Ytter- och innersidorna var av tunnare stenblock och utrymmet mellan dessa block var fyllt av småsten och murbruk. Någon gång på 1400-talet fick kyrkan ett s.k. stjärnvalv. Valvet bars upp av åttkantiga pelare i hörnen och en på vardera långsidan. Denna typ av valvtak kan man idag se i Skogs kyrka och den som besöker Överlännäs kyrka (och ser dess yttre och inre) kan bilda sig en bra uppfattning om hur Bjärtrå Gamla kyrka kan ha sett ut en gång i tiden.  

Den stora kyrkklocka som idag ljuder i Bjärtrås nya kyrka är från den gamla kyrkans tid, gjuten år 1506 och invigd till jungfru Maries ära. År 1563 fick den gamla kyrkan glasfönster eller s.k. "bleckfönster" som de kallades då. I mitten av 1700-talet  sattes en ny inredning in som målades i rött, blått och grönt. Kyrkan fick även en ny liten kyrkklocka i samband med detta då Gustav Vasa hade tagit den förra i klockskatt år 1533.

Klicka här för att läsa mer om Bjärtrå nya kyrka och kyrkklockorna!

Enligt en sägen fanns det en bit mark vid medeltidskyrkan i Nässom som kallades prästgärdan och som var skänkt av en gammal piga i byn. På 1700-talet blev det en rättslig strid om denna mark som bönderna i Nässom ansåg tillhöra byns ägor. Bönderna processade med pastor för ändamålet men man kom att förlora tvisten i Häradsrätten 1748.

Bjärtrå Gamla kyrka revs år 1844 till förmån för Bjärtrås nya kyrka. Sten från den gamla kyrkans användes som byggnadsmaterial till den nya kyrkan.

Ruinen efter Bjärtrå Gamla kyrka, (idag kallad Nässoms kyrkoruin) frilades under åren 1931-1930 och konserverades genom Bjärtrå Hembygdsförening.

Någon gång per år håller Bjärtrå församling gudstjänst vid kyrkoruinen.

Modell Bjärtrå Gamla kyrka