Andakt på Nybo

Välkommen till andakt och ett fint tillfälle att dela gemenskapen med Nybos hyresgäster.

Varannan torsdag hålls andakt med musikinslag på Nybo särskilt boende, i Nyland.  Andakten är ett fint tillfälle även för andra församlingsbor att komma och umgås. Välkommen att dela gemenskapen med Nybos hyresgäster!