RETREAT

Lördag 14 oktober kl 10.00-16.00. Brukskyrkan Kolsva.

Tema: Att leva mitt liv.
En dag i tystnad, stillhet och gemenskap, som avslutas med
en mässa i kyrkan.
Vi som genomför retreaten tillsammans med dig är
Kristin Asp, Birgitta From och Sylvia Launics-Aronsson.

Avgift 100 kr Förmidagsfika med smörgås, lunch
kaffe, frukt o nötter under dagen ingår.

Anmälan senast den 11 oktober
Telefon 0221-773003 (månd-fred kl 9.00-12.00)
eller e-post malma.forsamlin@svenskakyrkan.se

Kom ihåg att meddela eventuella matallergier.
Meddela även om du behöver skjuts till Brukskyrkan.
Du kan bli lite frusen, så ta gärna med en extra tröja. 

Har du frågor?
Kontakta:
Diakon Kristin Asp  076-510 30 47
Diakon Sylvia Launics-Aronsson 070-302 27 55