Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Ledamöter och ersättare för år 2022-2025

Ordinarie ledamöter:

Thomas Broström (ordförande)
Ola Pettersson (vice ordförande)
Christine Eek

Ersättare:

Peter Stafflin
Svante Eriksson
Seija Eriksson