Någon ringer i en klocka som sitter på en vägg.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Helgsmålsbön

Helgen rings in i Malma kyrka lördagar kl. 18:00

Bengt-Ove och Susanne Andersson.
Textläsning, bön och psalmsång till gitarr.