Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband - och ett radband. Den består av 18 pärlor där varje pärla har sin egen betydelse. Frälsarkransen skapades av biskop Martin Lönnebo. Pärlorna på kransen ser olika ut och symboliserar olika saker.

Varje pärla symboliserar en aspekt av livet.

GUDSPÄRLAN - EN GULDFÄRGAD PÄRLA
Den hemlighetsfulla närvaron, det är Frälsarkransens början och slut, ursprung och mål. Den påminner om att det finns någon som vakar över oss, den är tecknet för Gud.

TYSTNADSPÄRLOR - SEX AVLÅNGA PÄRLOR
För eftertanke utan ord. De är menade att påminna om den viktiga tystnaden och att bara få vara.

JAGPÄRLAN - EN LITEN PÄRLEMORVIT  PÄRLA
Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull och att vi är skapade till Guds avbild..

DOPPÄRLAN - EN STÖRRE VIT PÄRLA
Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse, att våga börja på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad förlåtelse.

ÖKENPÄRLAN - EN SANDFÄRGAD PÄRLA
För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv. Den symboliserar motgångar, stunder då livet verkar vara en öken. Men att acceptera svårigheter är att ta ett steg mot att besegra dem.

BEKYMMERSLÖSHETSPÄRLAN - EN BLÅ PÄRLA
Är menad att påminna om det eviga nuet och att lätta sinnet. Här finns lugnet och livslusten. Här finns inga krav!

KÄRLEKSPÄRLORNA - TVÅ RÖDA PÄRLOR
Alla liv rymmer kärlek. De påminner om försoning. Kärleken man får och kärleken man ger.

HEMLIGHETSPÄRLOR - TVÅ SMÅ VITA PÄRLOR OCH EN MED NYANS AV GRÖNT
För personliga böner. Här finns ditt hjärtas hemligheter, de som du inte pratar med någon annan om. Hemlighetspärlan med nyans av grönt talar om medmänsklighet.

NATTENS PÄRLA - EN SVART PÄRLA
Är menad att påminna om döden och livets kriser. Här finns livets tyngsta stunder, men för att uppleva dagen måste man utstå natten. Gud finns där.

UPPSTÅNDELSEPÄRLAN - EN STÖRRE VIT PÄRLA
Hoppet och livets förnyelse. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla, godheten besegrar ondskan. Här flödar det av ljus och liv.

Frälsarkransen finns här:

Köp Frälsarkransen till dig själv eller som en present, kanske som en fin dopgåva. Den finns till försäljning i St Olovsgården för 100 kr.