Foto: Irene Josefsson

Andaktsrum - sjukhuskyrkan

Köpings lasarett, våning 2, öppet vardagar kl. 8-20.

Andaktsrummet - sjukhuskyrkan  är öppet kl 08.00-20.00 varje dag. 
Skriv en rad i bönboken, lägg en bönsten på altaret eller bara sitt en stund och andas! 
Välkommen!