Solens strålar
Foto: U.Karlsson

VI BEHÖVER ....

Donationer och sponsorat .

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark. Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier. Tyvärr kan vi inte ta emot böcker och möbler. Kontakta oss gärna: tlf 3315 5458, mail: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Vi behöver varor till Fyndboden .

Vi söker t. ex. gamla julsaker, smycken, mässing,keramik och leksaker (dock ej i plast). Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS. --- Kontakta oss gärna, även gällande dödsbon. Anna Bayer, annak.bayer@icloud.com , mobil 3140 6010 eller via kyrkans mail kopenhamn@svenskakyrkan.se.

Trägalgar till folkdräkter.

Vi behöver trägalgar till våra folkdräkter. Vi tar tacksam emot trägalgar.