Solens strålar
Foto: U.Karlsson

VI BEHÖVER ....

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark.
Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier.
Tyvärr kan vi inte ta emot böcker och möbler.
Kontakta oss gärna: tlf 3315 5458, mail: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Donationer och sponsorat .

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark. Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier. Tyvärr kan vi inte ta emot böcker och möbler. Kontakta oss gärna: tlf 3315 5458, mail: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta  Anna Bayer, anna.bayer@privat.dk , mobil 3140 6010. Vi söker t. ex.  gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon. -- 
Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS.

Kontakta  kyrkans kontor, via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se eller per telefon +45 33 15 54 58

Vi behöver varor till Fyndboden .

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta Anna Bayer, anna.bayer@privat.dk , mobil 3140 6010. Vi söker t. ex. gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon. -- Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS. Kontakta kyrkans kontor, via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se eller per telefon +45 33 15 54 58

Vi behöver trägalgar till våra folkdräkter. Vi tar tacksam emot trägalgar.

Trägalgar till folkdräkter.

Vi behöver trägalgar till våra folkdräkter. Vi tar tacksam emot trägalgar.