Testamentera en gåva till Svenska kyrkan i utlandet

Ett sätt att stödja Svenska kyrkans verksamhet i utlandet är att skriva in en gåva i ditt testamente. Testamentera lokalt till Gustafskyrkan i Köpenhamn eller globalt i hela världen. Det är viktigt att ditt testamente formuleras på ett juridiskt korrekt sätt, så att det klart och tydligt framgår vad du önskar.

Kristen tro uttrycker ett löfte om liv och omsorg när livet för en enskild människa är slut, och ett hopp för mänskligheten om en ny himmel och en ny jord.

När man funderar över livets slut på jorden kan det vara skönt att veta att de tillgångar man har samlat ihop under livets gång kommer att vara till glädje för andra. Något man kan fundera över är därför, om man vill skriva testamente.

Skriver du testamente bestämmer du hur tillgångarna ska delas. Ett testamente är ett juridiskt dokument som beskriver din sista vilja.

Vad används pengarna till?

De som stödjer Svenska kyrkan i utlandet har alla något gemensamt. De tycker att kyrkans verksamhet även utanför Sverige är viktig och nödvändig. De tycker att kyrkans omsorger också ska vara tillgängliga för sjöfolk, ungdomar, turister, de som bor och verkar i andra länder. Och de blir allt fler. Över en halv miljon svenskar bor permanent i utlandet, många miljoner personer turistar och allt fler ungdomar är på resa. Men det är inte alltid som utlandsvistelsen blir som man tänkt. Då behövs kyrkan.

Svenska kyrkan i utlandet tar emot många hundra tusen besök varje år. Det diakonala arbetet blir allt viktigare. Våra diakoner och präster besöker svenskar på sjukhus, på båtar och i fängelser, de hjälper behövande ungdomar, hjälper till vid kriser och har själavårdande samtal med många människor i hela världen.

När du testamenterar till Svenska kyrkan i utlandet stödjer du en verksamhet som har funnits i många generationer och som ska verka när vi som lever idag är borta.

Du kan testamentera till Svenska kyrkan i utlandet och då kommer gåvan verksamheten i alla länder till del. Du kan också välja att testamentera till en enskild församling i utlandet, som Svenska Gustafsförsamlingen i Köpenhamn.

Hur skriver man ett testamente?

Har du speciella önskemål om vad som ska tillfalla vem, så bör du ange det i ett testamente. Lappar och muntliga löften räcker inte. Det är viktigt att ditt testamente formuleras på ett juridiskt korrekt sätt, så att det klart och tydligt framgår vad du önskar. Därför bör du alltid rådfråga en jurist när du upprättar ditt testamente. Sådan hjälp kan man få på bland annat banker, advokatbyråer och på vissa begravningsbyråer.

Många som besöker församlingar i Svenska kyrkan i utlandet, är skrivna i andra länder än Sverige. Ett testamente regleras av lagen i det land, där man är skriven.

Om du vill ha mer information om testamenten är du välkommen att kontakta Svenska kyrkans testamentshandläggare:
Givarservice,
Tlf. +46 10-18 19 300
e-post: givarservice@svenskakyrkan.se