Foto: Kajsfoto.dk

Sponsorer

Vill du eller ditt företag bidra till Svenska Gustafskyrkans fortlevnad?

Sponsorer 2021

Sveriges Ambassadør​
H.K.H Prinsessan Benediktes

IRMA , Østerport   
MENY, Nordhavn
MENY, købmand Lasse Simonsen
IKEA, Tåstrup
Santa Maria
Kaj Bojesen ved Sus Bojesen
Guldsmed Barbar Maria, Dragør
Frisør Flash, Dragør
Blomster By Walgaard, Hørsholm
BaneDanmark
Filmplus
INCO
Restaurant Bjælkehuset
Restaurant Beghuset
Restaurang Under Uret
Gl. Humlebæk Kro
Bolettes Gæstebud, Humlebæk
Cafe Petersborg
Mat & Destillat, Lund
Dragør Badehotel
Dragør Strandhotel
Grandhotel, Lund
Politikens forlag

Margit Nørstrand
Fam. Bayer
Brita Bayer
Ann Cahtrin Hedberg
Ewa Helgestrand
Maud Sandqvist
Irma Nilsson
Eva Pedersen
Erik Ahlman, Inge Trust
Amy Nørgaard
Mats Johansson

Alla som har skänkt något till Fyndboden, Fyndtrappan och Bokboden

Tusen tack för era gåvor!

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark. Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier. Det går naturligtvis bra att skänka bidrag och gåvor som vi kan sälja. Tyvärr kan vi inte ta emot böcker.

Svenska kyrkan i Köpenhamn, som i över hundra år har varit en naturlig samlingsplats för svenskar i Köpenhamn och en viktig förbindelselänk mellan Sverige och Danmark, är i likhet med alla våra utlandsförsamlingar ute i världen, helt beroende av frivillighet i olika former. Just nu är vi i full färd med att förbereda vår årliga julbasar.

Ekonomiskt står vi helt på egna ben och måste vara kreativa för att kunna fortsätta vår verksamhet och hålla vår vackra kyrkobyggnad från 1911 i skick.

Julbasaren i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn har en lång historia bakom sig. Premiären hölls 1912, ett år efter kyrkans invigning. Under basaren 1912 hjälpte 15 vuxna och 6 barn till. Idag är vi 150 kvinnor, män och barn. Alla medhjälpare klädde sig i svenska folkdräkter, vilket är en tradition som fortfarande hålls vid liv.

Varje år besöker, deltar, fikar och handlar i snitt 6000 personer i vår kyrka under basarhelgen. Julbasaren är en utav alla våra aktiviteter under året, men den i särklass viktigaste inkomstkällan då Gustafskyrkan inte får bidrag från Sverige eller Danmark och behöver finansiellt stöd via medlemsbidrag och sponsorer för att kunna fortsätta verka.

Det finns möjlighet att skänka mat och dryck till vårt café och choklad- eller livsmedelstombola. Eller bidrag i form av vinster till våra lotterier.  Det går naturligtvis bra att skänka bidrag och gåvor som vi kan sälja. Vi vill gärna bidra till en mer hållbar miljö och är tacksamma för svenska ekologiska produkter.

De företag och privatpersoner som stödjer oss annonseras både via vår sponsortavla och tackas på vår hemsida.

Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark.

Intresserad av mer information? Kontakt oss gärna: Klicka på mailadressen   kopenhamn@svenskakyrkan.se.