Släktforskning

Söker du en anhörig som flyttade till Danmark någon gång i tiden och undrar hur du kan få information om vederbörande?

Då skall du ta kontakt med det danska STATSARKIVETwww.sa.dk

Gustafskyrkan har inte rättighet att ge ut information om de som är registrerade i våra böcker om inte vederbörande har varit avliden i mer än 100 år.