Meny

Vill du skänka eller sponsorera saker till julbasaren?

Basarinkomsten är ett både välkommet och nödvändigt bidrag för att täcka Gustafskyrkans utgifter och varje år i över ett hundra år arbetar en stor mängd kvinnor, män och barn och delar arbetsgemenskap och glädje under hela året med olika aktiviteter i anslutning till och under basardagarna. Vill du skänka eller sponsorera något till kyrkan så är du mycket välkommen!

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark.
Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier.
Tyvärr kan vi inte ta emot böcker och möbler.
Kontakta oss gärna: tlf 3315 5458, mail: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Donationer och sponsorat

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark. Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier. Tyvärr kan vi inte ta emot böcker och möbler. Kontakta oss gärna: tlf 3315 5458, mail: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta  Anna Bayer, anna.bayer@privat.dk , mobil 3140 6010. Vi söker t. ex.  gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon. -- 
Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS.

Kontakta  kyrkans kontor, via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se eller per telefon +45 33 15 54 58

Vi behöver varor till Fyndboden

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta Anna Bayer, anna.bayer@privat.dk , mobil 3140 6010. Vi söker t. ex. gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon. -- Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS. Kontakta kyrkans kontor, via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se eller per telefon +45 33 15 54 58

VARFÖR BEHÖVER VI DIN HJÄLP?

Svenska kyrkan i Köpenhamn, som i över hundra år har varit en naturlig samlingsplats för svenskar i Köpenhamn och en viktig förbindelselänk mellan Sverige och Danmark, är i likhet med alla våra utlandsförsamlingar ute i världen, helt beroende av frivillighet i olika former. Just nu är vi i full färd med att förbereda vår årliga julbasar.

Ekonomiskt står vi helt på egna ben och måste vara kreativa för att kunna fortsätta vår verksamhet och hålla vår vackra kyrkobyggnad från 1911 i skick.

Julbasaren i Svenska kyrkan i Köpenhamn har en lång historia bakom sig. Premiären hölls 1912, ett år efter kyrkans invigning. Under basaren 1912 hjälpte 15 vuxna och 6 barn till. Idag är vi 150 kvinnor, män och barn. Alla medhjälpare klädde sig i svenska folkdräkter, vilket är en tradition som fortfarande hålls vid liv.

Varje år besöker, deltar, fikar och handlar i snitt 6.000 personer i vår kyrka under basarhelgen. Julbasaren är en utav alla våra aktiviteter under året, men den i särklass viktigaste inkomstkällan då Gustafskyrkan inte får bidrag från Sverige eller Danmark och behöver finansiellt stöd via medlemsbidrag och sponsorer för att kunna fortsätta verka.

Det finns möjlighet att skänka mat och dryck till vårt café och choklad- eller livsmedelstombola. Eller bidrag i form av vinster till våra lotterier.  Det går naturligtvis bra att skänka bidrag och gåvor som vi kan sälja.

 Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark.

De företag och privatpersoner som stödjer oss annonseras både via vår sponsortavla och tackas på vår hemsida.

Intresserad av mer information? Kontakt oss gärna: Klicka på mailadressen   kopenhamn@svenskakyrkan.se.  

Sponsorer 2019

Sveriges Ambassadør​
H.K.H Prinsessan Benediktes

IRMA , Østerport   
MENY Nordhavn
Føtex, Dragør
Pågens bröd
Købmand Lisbeth Dahlgård
Købmand Brian Banke
Min købmand, Frederiksberg Alle
Vinhuset, Dragør
Kaj Bojesen ved Sus Bojesen
Sarøe smykker og ure, Hørsholm
Guldsmed Barbar Maria, Dragør
Boutique 1, Dragør
Frisør Flash, Dragør
Svend G Dametøj, Hørsholm
Mr Gorm, Hørsholm
Tøjexperten, Hørsholm
Blomster By Walgaard, Hørsholm
BaneDanmark
Kajs foto
Lakrids by Bülow
Restaurant Bjælkehuset
Restaurant Beghuset
Restaurang Under Uret
Gl. Humlebæk Kro
Bolettes Gæstebud, Humlebæk
Cafe Petersborg
Rungsted kro
Dragør Badehotel
Dragør Strandhotel
Cafe Hjerteblomst, Dragør
Cafe Dragør Sejlklub
Takeasy i Dragør
RE Cusina, Dragør
Cafe kanalcafeen
Bellano Pizzeria
Restaurang Asia
Go European
Brigeby
Grandhotel, Lund
Jakobs stenungsbageri, Lund
Borgeby Stenungsbageri, Bjärred

Margit Nørstrand
Grethe Uffe Jensen
Fam. Bayer
Inger Nilsson
Eva Fridholm
Ann Cahtrin Hedberg
Ewa Helgestrand
Catharina Jørgsensen
Ellen Lundvall

Alla som har skänkt något till Fyndboden, Fyndtrappan och Bokboden

Tusen tack för era gåvor!

 Donationer till vår fyndbod 

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta gärna Anna Bayer, anna.bayer@privat.dk (klicka på namntet för att skicka en mail), mobil  3140 6010. Vi söker t. ex. gärna gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Tyvärr kan vi inte ta emot DVD, CD, VHS, kläder, skor och elektriska artiklar. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon.

 

Kontakta gärna kyrkans kontor,  via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se  eller per telefon +45 33 15 54 58