Foto: Kajsfoto.dk

Vill du skänka eller sponsorera saker till julbasaren?

Basarinkomsten är ett både välkommet och nödvändigt bidrag för att täcka Gustafskyrkans utgifter och varje år i över ett hundra år arbetar en stor mängd kvinnor, män och barn och delar arbetsgemenskap och glädje under hela året med olika aktiviteter i anslutning till och under basardagarna. Vill du skänka eller sponsorera något till kyrkan så är du mycket välkommen!

Donationer och sponsorat

Vill du eller ditt företag bidra till Gustafskyrkans fortlevnad? Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark. Det finns möjlighet att t ex skänka mat och dryck till vårt café eller bidrag i form av vinster till våra lotterier. Tyvärr kan vi inte ta emot böcker och möbler. Kontakta oss gärna: tlf 3315 5458, mail: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Vi behöver varor till Fyndboden

Vi söker t. ex. gamla julsaker, smycken, mässing,keramik och leksaker (dock ej i plast). Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS. --- Kontakta oss gärna, även gällande dödsbon. Anna Bayer, annak.bayer@icloud.com , mobil 3140 6010 eller via kyrkans mail kopenhamn@svenskakyrkan.se.

VARFÖR BEHÖVER VI DIN HJÄLP?

Svenska kyrkan i Köpenhamn, som i över hundra år har varit en naturlig samlingsplats för svenskar i Köpenhamn och en viktig förbindelselänk mellan Sverige och Danmark, är i likhet med alla våra utlandsförsamlingar ute i världen, helt beroende av frivillighet i olika former. Just nu är vi i full färd med att förbereda vår årliga julbasar.

Ekonomiskt står vi helt på egna ben och måste vara kreativa för att kunna fortsätta vår verksamhet och hålla vår vackra kyrkobyggnad från 1911 i skick.

Julbasaren i Svenska kyrkan i Köpenhamn har en lång historia bakom sig. Premiären hölls 1912, ett år efter kyrkans invigning. Under basaren 1912 hjälpte 15 vuxna och 6 barn till. Idag är vi 150 kvinnor, män och barn. Alla medhjälpare klädde sig i svenska folkdräkter, vilket är en tradition som fortfarande hålls vid liv.

Varje år besöker, deltar, fikar och handlar i snitt 6.000 personer i vår kyrka under basarhelgen. Julbasaren är en utav alla våra aktiviteter under året, men den i särklass viktigaste inkomstkällan då Gustafskyrkan inte får bidrag från Sverige eller Danmark och behöver finansiellt stöd via medlemsbidrag och sponsorer för att kunna fortsätta verka.

Det finns möjlighet att skänka mat och dryck till vårt café och choklad- eller livsmedelstombola. Eller bidrag i form av vinster till våra lotterier.  Det går naturligtvis bra att skänka bidrag och gåvor som vi kan sälja.

 Vi välkomnar alla bidrag till vår julbasar och är tacksamma för minsta bidrag! På detta sätt stödjer du vår verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta vara ett andligt och socialt center för svenskar i Danmark.

De företag och privatpersoner som stödjer oss annonseras både via vår sponsortavla och tackas på vår hemsida.

Intresserad av mer information? Kontakt oss gärna: Klicka på mailadressen   kopenhamn@svenskakyrkan.se.  

Sponsorer 2021

Sveriges Ambassadør​
H.K.H Prinsessan Benediktes

IRMA , Østerport   
MENY, Nordhavn
MENY, købmand Lasse Simonsen
IKEA, Tåstrup
Kaj Bojesen ved Sus Bojesen
Blomster By Walgaard, Hørsholm
Ca- Cucina
Books and CompanyBaneDanmark
Filmplus
BaneDanmark
Restaurant Bjælkehuset
Restaurang Under Uret
Gl. Humlebæk Kro
Cafe Petersborg
Esthers Spisehus

Margit Nørstrand
Fam. Bayer
Elisabeth Abrahmsson
Bodil Asmussen
Beata Engels Andersson
Ylva Björk
Ann Cahtrin Hedberg
Ewa Helgestrand
Maud Sandqvist
Inger Nilsson
Anna Høgfeldt

Alla som har skänkt något till Fyndboden, Fyndtrappan och Bokboden

Tusen tack för era gåvor!

 Donationer till vår fyndbod 

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta gärna Anna Bayer, anna.bayer@privat.dk (klicka på namntet för att skicka en mail), mobil  3140 6010. Vi söker t. ex. gärna gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Tyvärr kan vi inte ta emot DVD, CD, VHS, kläder, skor och elektriska artiklar. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon.

 

Kontakta gärna kyrkans kontor,  via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se  eller per telefon +45 33 15 54 58