Samtal om böcker

En läsekrets där man kan tala om böcker man läst eller vill läsa, ge varandra tips, och låna böcker sinsemellan. Alla är välkomna!

Hej alla glada bokälskare!

Välkommen till en läsekrets där man kan tala om böcker man läst eller vill läsa, ge varandra tips, och låna böcker sinsemellan. Donera även gärna en bok till kyrkans bibliotek. Ambitionen är att försöka hålla ett levande bibliotek som avspeglar det nutida svenska samhället.

Donera gärna en bok till kyrkans bibliotek, gärna litteratur från de två sista åren. Vi vill försöka hålla ett levande bibliotek som avspeglar det samtida svenska samhället.

Elisabeth håller i arrangemanget till att börja med, och kommer efter förmåga att inköpa böcker till kyrkans bibliotek med tonvikt på svensk litteratur, MEN det egentliga arbetet får medlemmarna själva stå för! Men det är fritt fram bland alla boktitlar - kom hit och kom igång!

Välkomna!

Elisabeth Vorting