Pilgrimsgruppen

En grupp med syfte att fördjupa sig i pilgrimskapets teologi och praktik.

Välkommen till vår pilgrimsgrupp. Pilgrimskapet förenar retreat och meditation med rörelser.

Vi kommer att fortsätta med dagsvandringar framöver för den intresserade.

Vi välkomnar nya pilgrimer som ansluter till vår grupp efterhand.

Frågor och funderingar? Kontakta gärna Anne Halttunen  per mail. Klick här föra att skicka mail till Anne